ดอกไม้ประจำชาติไทย

8 Mar

ราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน เป็นดอกไม้ประจำชาติไทย

Advertisements

ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสิงคโปร์

8 Mar

Vanda Miss Joaquim เป็นกล้วยไม้ในกลุ่ม แวนด้า เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ดอกไม้ประจำชาติของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

8 Mar

Sampaguita Jasmine ดอกพุดแก้ว เป็นดอกไม้ประจำชาติของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ดอกไม้ประจำชาติของ สหภาพพม่า

8 Mar

Padauk ประดู่ เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สหภาพพม่า

ประจำชาติของ ประเทศมาเลเซีย

8 Mar

Hibiscus หรือ ชบา เป็นดอกไม้ประจำชาติของ ประเทศมาเลเซีย

ดอกไม้ประจำชาติของ ลาว

8 Mar

ลีลาวดี หรือลั่นทม เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

8 Mar

ดอก Moon Orchid (กล้วยไม้ราตรี) เป็นกล้วยไม้ในสายพันธุ์ของ Phalaenopsis เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย